ReoTrade s.r.o.

Laboratorní přístroje pro rozbory ropných látek
a tribotechnickou diagnostiku

CANNON

Cold Cranking Simulator - Semiautomat

Podle ASTM D 5293

Typ: CCS-2050

Přístroj pro stanovení zdánlivé viskozity motorových olejů při nízkých teplotách.
Kalibrace, rychlost otáčení rotoru, přepočet naměřených hodnot a tisk protokolu je řízen PC. Pouze výměna vzorku je prováděna manuálně. Přístroj má vestavěné chlazení.

Cold Cranking Simulator - Automat

Podle ASTM D 2393

Typ: CCS-2100

Přístroj pro stanovení zdánlivé viskozity motorových olejů při nízkých teplotách. Stejný jako předchozí model, navíc obsahuje X-Y polohovací zařízení pro automatickou výměnu vzorků.

Nutné příslušenství (oba modely):
- PC IBM kompatibilní

Viskozitní lázně pro záporné teploty

Podle ASTM D 445

Typ: TE-1500 do -30°C

High Temperature High-Shear Viscometer

Podle ASTM D 5481, SAE J300

Typ: HTHS-1F

Přístroj pro stanovení viskozity motorových olejů při teplotě 150°C a vysokém střihovém napětí. HTHS viskozimetr je dodáván s řídícím termostatem, digitálním systémem měření tlaku, teploměrem, automatickým časovačem a příslušným software.

Automatický viskozimetr

Podle ASTM D 445

Typ: CAV 2000

Nový plně automatický přístroj modulární koncepce. Jeden modul se sestává z termostatované lázně, obslužné jednotky a nádrže s rozpouštědlem. Jednotka obsahuje dvě viskozimetrické trubice s možností přípravy 13 vzorků pro každou z nich.

Automatický viskozimetr

Podle ASTM D 445

Typ: CAV 2200

Jako CAV2000. Přístroj má dvě viskozitní trubice, každou v oddělené lázni

© Copyright 2006 - 2013 ReoTrade s.r.o. Created by McHead.net
CMMS