ReoTrade s.r.o.

Laboratorní přístroje pro rozbory ropných látek
a tribotechnickou diagnostiku

Analyzátory barvy TINTOMETER

PFX880 Automatic Colorimeter

Přístroj Lovibond PFX880 je přesný spektrofotometr pro objektivní analýzu barvy olejů popř. ostatních ropných látek a průhledných kapalin podle mezinárodních standartů.

PFX195 Colorimeter

Přístroj Lovibond PFX195 automaticky měří barvu průsvitných vzorků a zobrazuje výsledky přímo nebo podle požadované barevné stupnice.

PFX995, PFX950 Automatic Colorimeter

Přístroj Lovibond PFX995, PFX950 je přesný automatický kolorimetr se všemi barevnými stupnicemi.

www.tintometer.com

© Copyright 2006 - 2013 ReoTrade s.r.o. Created by McHead.net
CMMS